İMGE YARATICI MELEKEMİZDİR BU MELEK HİZMETİÇİNVAR VE BİZDEN KARŞILIK BEKLEMİYO HİZMETİ NETTİR DOLAYSIZ BİR MELEĞİNİZ VER SİZE HİZMETEDEN SİZDEN KENDİSİNİ ONURLANDIRMAANIZI İSTİYOR BUNUDA KENDİSİNDEN İSTEKLERDE BULUNARAK YAPABİLİRSİNİZ İSTEYİN

Tuesday, January 10, 2006

İMAJİNASYON

DİĞER ADRESİM

Friday, January 06, 2006

 Posted by Picasa

Wednesday, December 28, 2005

BU BENİM NASIL AMA

NEDİR ??????

INSAN KURALARA SIGMAZ


İMAJİNASYON
La : Imaginatio.
Al : Einbildungskraft. Imagination.
İn : Imagination.
Fr : Imagination.
Os : Muhayyile, tahayyül.
Tr : İmgelem, hayal gücü, imgeleme, imajinasyon.

Psikolojide: Ruhun, imajlarla düşünmesi, imajları canlandırması,
yeni imajlar meydana getirmesi, türlü tasarımlara ait unsurları dağıtmak ve toplamak şeklindeki ruhsal etkinliğidir.İmajinasyon, ruhun esas yeteneklerinden biridir. İmajinasyon gücümüz sayesinde ve kabiliyetimiz oranında olaylara ve maddeye hâkim olabiliriz. Bedenin oluşumu önce imajinasyonla başlar. Ruh ince maddeye etki ederek ilk şekli meydana getirir ve bu esirî beden fizikî bedenin esasını oluşturur.İmajinasyon, bir şeyi ruhta suretlendirmek, şekil ve biçim vermektir. Tasarımdan farklıdır. Bir şeyi ruhta suretlendirmek, ruhun maddeler üzerindeki etkinliğini kullanması ile baş başa gider. Ruh, etkinliği ile bir objeye şekil vermek istediği zaman, onu, imajinasyon yeteneğinin yardımıyla yapar. İmajine edilmiş bir şey, fizik âlemdeki kaba görünümlerini göstermeden evvel, ince kozmik maddeler âleminde gerçekleşmiş bulunur.İmajinasyon irade ile başlar, irade ile biter. Bu irade, bize nazaran her zaman apaçık olmasa bile, gerçekte mevcuttur.Telkin ve kendi kendine telkin olaylarının en önemli sebebi, imajinasyonun psişizm üzerindeki güçlü etkisidir.İmajinasyon yeteneğinin yüksekliği, bir insanın her alanda mükemmelleşmiş olması demek değildir. Ama imajinasyonlarını iyice geliştirmiş olanların ellerinde daha müsait tekâmül araçları ve imkânları vardır. Bir isteğin yerine gelebilmesi için bunun iyice tahayyül edilmesi gerekir. İnsan ister bilsin, ister bilmesin, başarı ile yaptığı bir işte kesinlikle tahayyülle ilgili bir çaba harcamıştır.

Friday, December 23, 2005


INSAN KURALARA SIGMAZ

insan değerlidir

SÖZLERİN İMAJİNATİF KARŞILIKLARINI DENEYEBİLİRSİNİZ
SÖZLER İMGELERİ HAREKETE GEÇİRİYORLAR
SÖZCÜKLERİNİZ ÖNCE SİZİ SARAR
SONRA KARŞINIZDA FORMA DÖNÜŞÜR
SÖZLERE DİKAT
KURDUĞUN CÜMLE İMGELERE İMGELER DE DUYGUYA DUYGULARDA BEDENİNE TESİR EDER
MAMMAN DİKAT

Thursday, December 22, 2005

imajinasyon

Düşünce Gücü /İmajinasyonŞu an için gerçekte var olmayan bir duruma ait imgeler, görüntüler ve kavramlar oluşturma eylemidir. Böylesi imgeler ve kavramlar oluşturma yeteneğidir.İmajinasyon, ruhun esas yeteneklerinden biridir. İmajinasyon gücümüz sayesinde ve kabiliyetimiz oranında olaylara ve maddeye hakim olabiliriz.İmajinasyon yeteneğini yükselten bir insanın yaşamda başarılı olması daha mümkün demektir. İmajinasyonlarını iyice geliştirmiş olanların ellerinde daha müsait tekamül araçları ve imkanları vardır. Bir isteğin yerine gelmesi için bunun iyice düşünülmesi gerekir. Yaratıcı imajinasyonla/düşünceyle hayalleriniz gerçekleşir. Bu yöntemi, ruhsal potansiyelinizi ortaya çıkarmak, her seviyedeki becerilerinizi geliştirmek arzu edilmeyen şartları arzu ettiklerinizle değiştirmek, her türlü şifa olayını deneyimlemek, destekleyici ilişkileri deneyimlemek ve her konuda daha iyi bir noktaya gelebilmek için kullanabileceğinizi unutmayın. Tüm ihtiyacınız olan, amacınızı açık ve net bir şekilde belirledikten sonra bu sürece girmeyi içtenlikle istemenizdir. Kendi hayatınızı değiştirip, güzelleştirebileceğiniz gibi, çevrenizin ve dünyanın değişimine de katkıda bulunabilirsiniz. Bu yeteneğinizi geliştirmekle kendinizi ve tüm insanlığı aydınlatmaya başlayan bir ışık olabilirsiniz.